You have arrived on the فارسی website.

آسیاب گلوله ای

یکی از متداول ترین آسیاب مورد استفاده در صنعت جهت پودر کردن مواد آسیاب گلوله ای می باشد که مکانیزم پودر کردن آن بر اساس حرکت دورانی استوانه دستگاه و ایجاد مالش بین گلوله و مواد می باشد محدود مجاز سرعت دورانی وابسته به قطر بالمیل  و کاملاً مستقل از جرم و سایز گلوله ها می باشد که معمولاً در محدوده 60 – 80 درصد سرعت بحرانی آسیاب می باشد . هر چقدر سرعت دورانی به سرعت بحرانی نزدیکتر باشد ظرفیت زیادتر ولی درصد نرمه خروجی بالمیل کاهش می یابد و اگر سرعت دورانی از محدوده مجاز عبور نماید اجزاء به صورت صلب همراه استوانه دوران می نمایند و راندمان به سمت صفر میل می کند

Model
نوع
Rotate Speed (r/min)
سرعت چرخش
Grinding Media Weight (t)
وزن سنگ زنی
Max. Feeding Size(mm)
ماکزیمم سایز خروجی خوراک
Discharge Size (mm)
سایز خروجی 
Output Capacity(t/h)
ظرفیت خروجی
Motor Power (kw)
توان
Ф900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 05-فبراير 75
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 06-مارس 110
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 10-أبريل 130
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 أغسطس-43 245
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 أغسطس-48 280
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 سبتمبر-45 280
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 يوليه-50 245
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 ديسمبر-80 400
پرژه ای دارید؟
با ما در تماس باشید!