You have arrived on the فارسی website.

کارخانه گچ

1-  سیلوی قیفی

2-  فیدر شاتونی                                          

3- آسیاب 

4- الواتور

5- سیلو با قطر 6 متر و 500 تن ظرفیت

6- فیدر لرزه ای                                  

7- اسکرو زیر سیلو شماره 2

8- درایر با 24 متر طول و 2.80 متر قطر

9- مخزن مازوت با 35000 لیتر            

10- بگ فیلتر    

پرژه ای دارید؟
با ما در تماس باشید!