You have arrived on the فارسی website.

پروژه شکر خشک کن
پروژه شکر خشک کن

اجزای دستگاه شکر خشک کن:

1)فیلتر آبی 

2)سیکلون

3)اگزوزفن

4) 4 عدد الکتروموتور و گیربکس های مربوطه

5)شل با طول 12 متر

 


تعریف مکانیزم دستگاه:

دستگاه شکر خشک کن دارای سه کانال بوده و هچنین در داخل شل یک صفحه ی میانی وجود دارد که قسمت گرم و سرد را جدا میکند .از کانال ورودی توسط اسکرو ، شکر وارد قسمت گرم دستگاه میشود و توسط قاشقک ها به سمت داخل انتقال میابند .در قسمت میانی شل کانال با دو دریچه موجود است که یک دریچه به سمت گرم بوده و دیگری به سمت سرد. از قسمت گرم توسط اگزوزفن گرما با فشار زیادی منتقل میشود . بعد وارد قسمت سرد میشود و شکر خشک میشود . (جهت جلوگیری از گرد و غبار داخل خشک کن از سیکلون و فیلتر آبی استفاده شده است.)

پرژه ای دارید؟
با ما در تماس باشید!