You have arrived on the فارسی website.

توربو جت

مشعل درایر از نوع توربوجت طرح زیمنس آلمان می باشد و با ظرفیت های حرارتی مختلف ساخته می شود. این مشعل قابلیت تنظیم اتوماتیک نسبت هوا و سوخت را داشته و می تواند به منظور رسیدن به ظرفیت حرارتی خود از سوخت های مازوت ، گازوئیل و گاز طبیعی استفاده نماید و محصول در انواع دوگانه سوز و سه گانه سوز تولید می شود.

Model
مدل
Heating capacity
(mikcal)
ظرفیت حرارتی
Thickness of Body sheet
(mm)
ضخامت ورق بدنه 
Display of digital fuel sprayingrate
نمایشگر میزان پاشش سوخت دیجیتال
Number of Nozzle
تعداد نازل
length
(mm)
طول
Width
(mm)
عرض
Height
(mm)
ارتفاع
Thickness
(mm)
ضخامت
TO080 8 5 * 1 1850 950 1000 10
TO120 10 5 * 1 1900 1000 1050 10
TO160 12 5 * 1 2000 1100 1200 12
پرژه ای دارید؟
با ما در تماس باشید!