You have arrived on the فارسی website.

غبارگیر سیکلون

غبارگیر ( سیکلون ) جهت جمع آوری فیلر (Filler) یا دانه های خیلی ریز به منظور هدایت آن به الواتور فیلر می باشد. سیکلون با استفاده از کانالهای مکنده و نیروی گریز از مرکز، ذرات ریز فیلر را از گازهای خروجی از درایر جدا نموده و از طریق اسکروفیدر (حلزونی) به الواتور فیلر هدایت می کند. 

 

Model Number of unit
تعداد واحد
Diameter of unit
قطر واحد
(mm)
Height of unit
ارتفاغ واحد
(mm)
Way of filler collection
نحوه جمع آوری فیلر
thickness of body sheet
ضخامت ورق بدنه
specification of cyclone base
مشخصات پایه سیکلون
CL04 4 900 3150 output shoot lesser than 4 units
شوت خروجی در زیر 4 واحد
4،5 heavy120 can
قوطی 120 سنگین
CL06 6 900 3150 screw conveyor
اسکرو کانوایر
4،5 6 inch pipe
لوله 6 اینچ
CL08 8 900 3150 screw conveyor
اسکرو کانوایر
4،5 6 inch pipe
لوله 6 اینچ
CL10 10 900 3150 screw conveyor
اسکرو کانوایر
4،5 6 inch pipe
لوله 6 اینچ

 

پرژه ای دارید؟
با ما در تماس باشید!